Wyszukiwarka

Podstawowe informacje

Nazwa spółki

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” SA

Adres

ul. Boczna 10, 82-200 Malbork

Telefon/Fax

+48 (55) 270-12-00 / +48 (55) 270-12-34

E-mail

sekretariat@organika.pl

Przedmiot działalności

Produkcja pianki poliuretanowej wykorzystywanej do produkcji m.in. materaców, foteli (branża meblarska) oraz siedzeń samochodowych (branża motoryzacyjna).

Kapitał zakładowy

32 379 015,00 PLN opłacony w całości

KRS

0000026890

NIP

579-00-06-820

REGON

Nr Rejestrowy BDO

170013640

000040375

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS

Zarząd

 

Biegły rewident

Dariusz Kwieciński – Prezes Zarządu

Aneta Ulrych – Członek Zarządu

PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.