Wyszukiwarka

Polityka prywatności

Serwis Organika przywiązuje bardzo dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Internecie. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności.
Serwis Organika zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Organika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Cele ogólne:
• zbieranie tylko tych danych osobowych, które nam dostarczyliście;
nie wykorzystywanie Waszych danych w celach innych niż te, na które wyraziliście zgodę;
• nie przekazywanie Waszych danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi nie mamy całkowitej kontroli;
• brak dostępu osób trzecich, do posiadanych przez nas danych osobowych;
• możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas Waszych danych osobowych;
• natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie życzenie;
• ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.;
• szybka reakcja na wszelkie Wasze zapytania i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności.

Dane Osobowe
Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisu Organika mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą serwisu. Zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.
W naszym serwisie nie publikujemy żadnych Spisów Klientów, nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy ich komukolwiek. Każdy nasz Klient samodzielnie i suwerennie decyduje komu, w jakiej formie i które swoje dane udostępnia. W takim samym stopniu dotyczy to wszelkich adresów e-mail i danych osób które nie będąc naszymi Klientami i wypełniają jakikolwiek formularz w naszym serwisie internetowym.
Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Serwisu Organika. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Serwis Organika jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
Pozyskane dane z formularzy kontaktowych oraz rejestracyjnych, które są wypełniane przez odwiedzających, są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonych korespondencji czy rozmów dotyczących współpracy lub związanych z zakresem naszej działalności. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Uprawnienia użytkowników

Serwis Organika umożliwia Ci stały dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Możesz je w każdej chwili zmienić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera.

Statystyki
Serwis Organika zbiera dane, które są wykorzystywane także do celów statystycznych.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskane z formularzy kontaktowych i rejestracyjnych, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Organika (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).